Försäljning av receptfria läkemedel

En näringsidkare som ska sälja receptfria läkemedel måste anmäla försäljningen till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Bygg & Miljö kommer därefter ut och kontrollerar att lagstiftningen följs.

Att tänka på

  • Platsen, där försäljningen sker, ska vara under uppsikt av butikspersonalen och får inte vara lätt tillgänglig för vem som helst. Därför kan det vara bra att ha receptfria läkemedel bakom disken eller inlåsta.

  • Det ska finnas skylt med 18 års gräns och vara märkt med skylt om ”Receptfria läkemedel” i anslutning till försäljningen.

  • Läkemedel får inte blandas med andra produkter. Det finns en speciell lista över de läkemedel som får säljas i detaljhandel.

  • Den ni köper era receptfria läkemedel från ska inneha ett partihandelstillstånd. 

Anmälan

Anmälan gör du hos Läkemedelsverket.

Egenkontroll

För att säkerställa att lagstiftningen uppfylls ska verksamheten ha ett egenkontrollprogram. Det ska till exempel innehålla rutiner för inköp, returer, reklamationer och hur försäljning sker.

Tillsyn

Tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utförs av miljönämnden. Vid tillsyn tas timavgift ut. Avgiften är 900 kr/timme.

Mer information

 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Hälsoskyddsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415-37 82 67