Ansökan om serveringstillstånd

 

En ansökan om serveringstillstånd ska alltid skickas skriftligen till kommunen. 

 

Handlingarna skickas till:

Hörby kommun

Myndighetsenheten

242 80 Hörby

 

Alkohollagen styr

Enligt alkohollag (2010:1622) ska kommunen pröva om den som ansöker om att få servera alkohol är lämplig för uppgiften.

Det innebär att den som söker ska:

 • måste ha fyllt 20 år
 • vara behörig firmatecknare för firman eller bolaget
 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte ha ett brottsligt förflutet
 • ha goda kunskaper om alkohollagstiftningen.

Den som ansöker om serveringstillstånd ska:

 • avlägga ett kunskapsprov för att visa att han eller hon har tillräcklig kunskap om alkohollagen
 • servera lagad, eller på annat sätt tillredd, mat i ett varierat utbud under hela serveringstiden
 • ett eget kök finnas i anslutning till serveringslokalen.
 • serveringslokalen vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

 

Tid för servering

Normaltiden för servering av alkohol är klockan 11.00—01.00. Hörby kommuns riktlinjer för serveringstillstånd anger vad som gäller för tider som går utanför normaltiden.

 

Viktiga dokument & bilagor

Det är den som ansöker om ett serveringstillstånd som ansvarar för att de dokument som behövs kommer in till kommunen. En ansökan kan inte handläggas förrän samtliga dokument har skickats in.

Vilka bilagor du ska skicka med din ansökan kan du se i dokumenten Serveringstillstånd bilagor i rutan till höger. Det kan vara olika bilagor beroende på om du ansöker om tillfälligt eller permanent serveringstillstånd under rubriken Serveringstillstånd. Det kan vara olika bilagor beroende på om du ansöker om tillfälligt eller permanent serveringstillstånd.

 

Alkoholhandläggaren utreder

Alkoholhandläggaren kontaktar bland annat Polismyndigheten, Skatteverket och Miljö- och hälsa på samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen för att samla in uppgifter. Därefter görs en utredning av den ekonomiska och personliga lämpligheten samt serveringslokalen. Därefter görs en utredning av den ekonomiska och personliga lämpligheten samt serveringslokalen.

 

Blanketter och riktlinjer

Alla blanketter och riktlinjer för detta hittar du under Serveringstillstånd.

 

Socialnämnden beslutar

I de flesta fall är det de förtroendevalda i socialnämndens arbetsutskott som fattar beslut om en ansökan ska beviljas eller inte. Handläggningstiden för: 
 • en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd är cirka åtta veckor
 • tillfälliga tillstånd till allmänheten är sex veckor
 • slutna sällskap är fyra veckor
 OBS! Handläggningstiderna gäller från det datum då samtliga handlingar är inkomna.