Kunskapsprov

Den som ansöker om serveringstillstånd ska avlägga ett kunskapsprov för att visa att hen har tillräcklig kunskap om alkohollagen.

 

Det finns sju olika prov beroende på vilket tillstånd som söks. Proven är framtagna av Statens Folkhälsoinstitut men görs digitalt i kommunens lokaler.

 
Sökanden ska legitimera sig vid provtillfället. Provfrågorna ställs inom fyra olika områden:
  • alkoholpolitik
    servering
  • tillsyn
    mat och utrustning
För att bli godkänd krävs minst 75% rätt på varje område.
Provtiden är 90 minuter och inga hjälpmedel är tillåtna.
Det är möjligt att skriva provet på svenska, engelska, franska eller arabiska.
 
Auktoriserad tolk får användas vid provtillfället om så önskas. Om tolk används kan provtiden förlängas till 120 minuter.
 
En sökande som inte blir godkänd vid första tillfället får möjlighet att göra två omprov.