Hörby kommuns centralarkiv  

I kommunens centrala arkiv förvarar vi såväl äldre som nyare handlingar. Våra äldsta arkivalier är från 1863 och de nyare från fjolåret.

Postadress: 242 80 Hörby
Besöksadress: Ystadvägen 45, Georgshillsskolan
Telefon: 0415- 37 82 07, 0415- 37 84 40 Fax: 134 77

Öppettider: Arkivbesök endast efter tidsbeställning

Personal: Jonas Larsson

Det finns två forskarplatser. Papperskopior kan erhållas efter överenskommelse.

Historik, verksamhetsområde och inriktning


1970 bildades Hörby kommun genom sammanslagning av Hörby köping, Östra Frosta, Långaröd samt delar av Bjärsjölagårds kommuner.

Hörby kommuns arkiv innehåller kommunens alla arkivalier från 1863 till dagens handlingar.

Arkivets omfång och huvudsakliga innehåll


Handlingar från sockenkommuner enligt följande Fulltofta, Lyby, Svensköp, Äspinge, Södra Rörum, Östra Sallerup, Långaröd, Västerstad, Östraby samt Hörby Landskommun 1863-1951. Från 1952-1968 handlingar från Långaröd, Östra Frosta och Hörby köpings kommuner. Sammanläggningen till storkommun skedde mellan 1969-1973. Arkivbeståndet av äldre handlingar består av 150 meter arkivhandlingar.

Speciella arkivalier och samlingar

Arkivet innehåller några enskilda arkivsamlingar som Hörbyortens Musikförening, Föreningen Hörby läsestuga, Erik Svenssons historik över sjukkasseverksamheten, Sassarps mejeri, Västerstads och Söderto bastuföreningar, Kvinnliga rösträttsföreningen och medborgarföreningen i  Hörby, Understödsföreningen 101 Hörby, Hörby ekumeniska Förskola, samt handlingar från Köinge, Gummastorp, Benarps, Äspinge samt Oderups Byarkiv.

Register och sökingångar


Arkivet är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.