Kommunens budget

Kommunfullmäktige fastställer årligen en budget för kommunen för de tre följande åren. Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till. I budgeten bestäms de mål som ska gälla för respektive verksamhet.

 

 Budget 2017 och planer2018-2019.pdfBudget 2017 och planer 2018-2019

 

 Budget 2015 planer 2016-2017 .pdfBudget 2015 och planer 2016-2017

Budget 2014 och planer 2015-2016.pdfBudget 2014 och planer 2015-2016

Budget 2013-2015 121212.pdfBudget 2013 och planer 2014-2015