Skatten i Hörby

Kommunalskatt 2017

Kommunalskatten består av skatt till kommuner och landsting.

Den genomsnittliga kommunalskatten för landets 290 kommuner är 32,12 procent, fördelat på kommuner 20,75 procent och för landsting 11,36 procent.

36 av landets kommuner höjer skatten och 8 kommuner sänker skatten inför 2017.

Av Skånes 33 kommuner har Vellinge lägst kommunal skattesats med 18,50 procent och Osby har högst med 22,26 procent. Svalöv, Bjuv, Skurup, Eslöv, Trelleborg och Ängelholm har höjt skatten och Hässleholm har sänkt skatten inför 2017. För övriga kommuner i Skåne är den kommunala skatten oförändrad.

Fem kommuner har högre kommunal skattesats än Hörby.

 

Kommunalskatt i Hörby

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. 2017 betalar Hörbybon 21,08 kronor på varje beskattningsbar hundralapp till kommunen.

 

​År ​Kommunen ​Landsting ​Kommunalskatt i Hörby*
​2017 ​21,08 ​10,69 ​31,77
​2016 21,08 ​10,69 ​31,77
​2015 ​20,48 ​10,69 ​31,17
​2014 ​20,48 ​10,69 ​31,17
​2013 ​20,48 ​10,39 ​30,87
​2012 ​20,48 ​10,39 ​30,87
​2011 ​19,98 ​10,39 ​30,37
​2010 ​19,78 ​10,39 ​30,17
 

* Kyrkoavgift ingår inte i kommunalskatten. Utöver kommunalskatt betalar medlem i trossamfund en kyrkoavgift. Begravningsavgift betalas av alla skattskyldiga i landet oavsett kyrkotillhörighet.

 

Källa: SCB och Skatteverket