Uppföljning under året

Under året upprättas två delårsrapporter. I delårsrapport 1 redovisas utfallet för januari-april och prognos för helåret. Delårsrapport 2 innehåller ett delårsbokslut per den siste augusti som visar det ekonomiska utfallet för januari-augusti, en prognos för hela året samt en avstämning av verksamheterna mål.

Delårsrapporter

Delårsrapport II 170831.pdf2017 Delårsrapport 2, jan-aug

Hörby kommun Delårsrapport 1 2017-04-30.pdf2017 Delårsrapport 1, jan-apr

Delårsrapport 2016-08-31 161024.pdf2016 Delårsrapport 2, jan-aug

Hörby kommun Delårsrapport 1 2016-04-30.pdf2016 Delårsrapport 1, jan-apr

Delårsrapport 2015-08-31.pdf2015 Delårsrapport 2, jan-aug

Hörby kommun Delårsrapport 1 2015-04-30.pdf2015 Delårsrapport 1, jan-apr

Delårsrapport 2014-08-31.pdf2014 Delårsrapport 2, jan-aug

Hörby kommun Delårsrapport 1 2014-04-30 140520.pdf2014 Delårsrapport 1, jan-apr

Delrårsrapport II augusti 131008.pdf2013 Delårsrapport 2, jan-aug

Kommunen 130430.pdf2013 Delårsrapport 1 jan-apr

Delårsrapport 120831.pdf2012 Delårsrapport 2, jan-aug

Kommunen 120430.pdf2012 Delårsrapport 1, jan-apr