Kommunens ekonomi

Här finns information om Hörby kommuns budget, delårsrapporter, årsredovisning och annat som berör kommunens ekonomi.

Intäkter

Kommunens intäkter är ca 950 miljoner kronor. Kommunalskatten är den största inkomstkällan och är ca 63 % intäkterna, statsbidrag 18 % och verksamhetsintäkter som exempelvis avgifter för tjänster såsom barnomsorg, äldreomsorg och vatten-och avlopp 18 %.

Kostnader

Hörby kommuns verksamheter kostar ca 937 miljoner kronor under ett år. Ungefär 35 % går till äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg och 32 % går till skola, förskola och gymnasieskola.

Kommunalskatt

Hörby kommuns kommunalskatt uppgår till 21,08 kr.

Ekonomichef
Robert Odeberger
0415-37 82 10

E-post E-post