Kontakta våra verksamheter

Välkommen att kontakta våra verksamheter. För att skicka e-post till en medarbetare skriv förnamn.efternamn@horby.se

Kommunledningskontoret:

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Meijer tel 37 82 01
Kommundirektör Johan Eriksson tel 37 82 02
Kanslichef Vakant
Kommunsekreterare Bianca Mogren tel 37 82 00
Administratör/registrator Marianne Ivarsson tel 37 82 08
Näringslivschef Karin Kroon-Gunnarsson tel 37 82 63
Kommunikationsansvarig Ann-Charlott Engström tel 37 81 32
Ekonomichef Robert Odeberger tel 37 82 10
HR-chef Annika Jonasson tel 37 80 00
Turismansvarig Karin Kroon-Gunnarsson tel 37 82 63
Mittskåne Turism e-post: info@visitmittskane.se tel 37 81 80
Utredare /Personuppgiftsombud Josefine Persson tel 37 82 25

Barn och utbildning:

Förvaltningschef Tomas Ringberg tel 37 82 35
Administrativ chef Mattias Nyqvist tel 37 85 11
Förvaltningssekreterare Bo Jönsson tel 37 82 39 
Förskola/fritidshem Helén Persson tel 37 82 43
Kulturskolechef John Bjerkert tel 37 84 46
Kulturskolesekreterare Ulrika Börjesson tel 37 83 20
 

Kultur och fritid:

Förvaltningschef Tomas Ringberg tel 37 82 35
Kultur & fritidschef Marcus Kulle tel 37 81 30
Förvaltningssekreterare Bo Jönsson tel 37 82 39
Utvecklare Idrott och Fritid  Per-Albin Borhammar tel 37 82 47
Verksamhetsansvarig kultur och evenemang Petra Kuritzén tel 37 84 55
Museichef Åsa Dahlberg-Ohlsson tel 37 84 25
Bibliotekschef Gunilla Björklund tel 37 83 24
Verksamhetsansvarig Lågedammsbadet Johannes Stifors tel 37 82 60

Samhällsbyggnad:

Samhällsbyggnadschef Åsa Ratcovich tel 37 82 05
Kommunikatör Mattias Präntare tel 37 85 35
Upphandlingsansvarig Jeanna Linton-Wahlgren tel 37 85 34​
Administrativt ansvarig Ann-Margret Andersson tel 37 82 26
Förvaltningsadministratör Helene Persson tel 37 82 29

Planering & Utveckling:

Planering- och utvecklingschef Mikael Wallberg tel 37 83 32
Planarkitekt Hamish Bell tel 37 83 28
Planarkitekt Malin Karlsson tel 37 83 11
Planarkitekt Andrea Eriksson tel 37 83 22
Planarkitekt Lina Lindström tel 37 85 94
Mark- och exploateringsingenjör Carin Holst tel 37 83 09
Miljöstrateg Ida Sigvardsson tel 37 83 19tel 37 83 19
Kommunekolog Mikael Ulvholt tel 37 82 99
Energirådgivare Anna-Karin Nilsgart tel 37 83 03

Bygg & Miljö:

Bygg- och miljöchef Ida Persson tel 37 83 13
Administratör/Handläggare Mattias Hansson tel 37 83 10 (må-fr kl. 10-12)
Administratör/Rekryterare Vakant
Miljöinspektör/Tillsynssamordnare Jenny Eriksson tel 37 83 14
Miljöinspektör Åsa Gialitakis tel 37 83 21
Miljöinspektör Therese Johnsson tel 37 83 08
Miljöinspektör Frida Wahlund tel 37 83 29
Vik Miljöinspektör Camilla Nilsson tel 37 83 12 camilla.nilsson2@horby.se
Livsmedelsinspektör Christoffer Höstgren tel 37 82 67

Byggnadsinspektörer och handläggare har telefon och besökstid mån, ons, tors kl 10-12 samt tisdag kl 14.30-16.30.Du kan boka besökstid utanför dessa tider genom att maila byggochmiljo@horby.se eller ringa under telefontid.

Expedition bygglov tel 37 83 00
Byggnadsinspektör Kristine Zetterström tel 37 80 48
Byggnadsinspektör Lina Lind tel 38 83 23
Bygglovshandläggare Kajsa Blomberg tel 37 83 05
Bygglovshandläggare Mikaela Persson tel 37 83 17

Räddningstjänst:

Räddningschef Lars Nilsson tel 0413-282 16
Stf. Räddningschef Joakim Ilmrud tel 0413-282 26
T.f. Operativt ansvarig Gert Ehlke tel 37 80 66
Utbildningsansvarig Andreas Cedergren tel 0733 31 02 79
Tillsynsförrättare Roberth Friberg tel 0413-282 29
Servicetekniker Kjell Nilsson tel 37 80 63

Kommunservice:

Kommunservicechef tel 37 83 06
Fastighetschef Bengt Brahed tel 37 83 06
Gata/parkchef Anders Jönsson tel 37 83 37
Lokalvårdschef Marie Björkman tel 37 82 22
Måltidschef Jens Modéer 37 85 91
Måltidsutvecklare Enrique Urra 37 85 45
Enhetschef fastighetsdrift Tommy Larsen tel 37 84 10
Tekniker Bertil Olsson tel 37 83 42 

Social verksamhet:

Socialchef Eva Klang Vänerklint tel 37 81 02
Nämndssekreterare Elin Thörneby tel 37 81 10
Myndighetschef Myndighetsenheten  tel 37 80 00
Individ- och familjeomsorgschef tel 37 80 00 
Myndighetsenheten, reception tel 37 81 00
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna Jungquist tel 37 81 15
Personligt ombud Ulrika Walter tel 37 80 46

Kommunala bolag:

Hörbybostäder
VD - Lars Lagö tel 37 81 40 
Uthyrning Carina Boijertz tel 37 81 43
 
Hörby kommuns Industrifastighets AB
VD Lars Lagö tel 37 81 40 
Fastighetsekonom Eva Hellman Persson tel 37 81 44
 
IT-kommuner i Skåne AB
VD Cecilia Alvesson tel 010-219 15 16
 
VÄLKOMMEN
Kontakta Hörby kommun

Ringsjövägen 4
Telefon växel: 0415-37 80 00
E-post: kommunen@horby.se
E-post till personer:
förnamn.efternamn@horby.se
Org.nummer: 212000-1108

Felanmälan
Hit vänder du dig!