Prislista för lokal i kommunhuset

Följande har möjlighet att använda lokalerna utan kostnad:

 • Kommunens interna möten

 • Kommunala bolags interna möten

 • Interna möten med kommunala råd, ungdoms-, handikapp- och pensionärsråd

 • Hyresgästers interna möten, enligt hyreskontrakt

 • Fackliga möten för kommunens anställda

 • Politiska partier

Reducerad hyra 50%:
 • Organisationer

 • Föreningar

 • Studieförbund

Ordinarie hyra:

 • Myndigheter

 • Kommersiella arrangemang, konserter med inträden, kurser med avgift.

Välkommen att kontakta vår reception tel 0415-37 80 08 som svarar på frågor och gör bokningar.

  

Hörbysalen, hel sal
Dagtid, halv dag​ 2000 kr​
Dagtid, hel dag​ 3000 kr​
Hörbysalen, halv sal
Dagtid, halv dag​ 1500 kr​
Dagtid, hel dag​ 2000 kr​
3000 kr + personalkostnad 450 kr/h​
Victoria Benedictsson, hel sal
Christian Kruse
Första timmen​ 500 kr/h​
​​
Följande timmar​ 250 kr/h​
Victoria Benedictsson, halv sal
Ernst Ahlgren
Fru Marianne
Första timmen​ 250 kr/h​
Följande timmar​

  50 kr/h​