Prislista för lokal i kommunhuset

Följande har möjlighet att använda lokalerna utan kostnad:

 • Kommunens interna möten

 • Kommunala bolags interna möten

 • Interna möten såsom, trygghets, ungdoms-, handikapp- och pensionärsråd

 • Externa hyresgästers interna möten, enligt hyreskontrakt

 • Fackliga möten för kommunens anställda

 • Politiska partier

Reducerad hyra 50%:
 • Organisationer

 • Föreningar

 • Studieförbund

Ordinarie hyra:

 • Myndigheter

 • Kommersiella arrangemang, konserter med inträden, kurser med avgift.

Välkommen att kontakta vår reception tel 0415-37 80 08 som svarar på frågor och gör bokningar.

 

Dagtid hel dag: Kl. 08.00-16.00
Dagtid halv dag: Kl. 08.00-12.00 alternativt kl. 13.00–16.00
Kvällstid: Kl. 17.00–22.00

Hörbysalen 1 och 2, hel sal
Dagtid/helg, halv dag​ 2500 kr​
Dagtid/helg, hel dag​ 4000 kr​
Kvällstid 2500 kr
Hörbysalen 1, halv sal
Dagtid/helg, halv dag​ 2000 kr​
Dagtid/helg, hel dag​ 3000 kr​
Kvällstid 2000 kr
Hörbysalen 2, halv sal
​Dagtid/helg, halv dag​ ​2000 kr​
​Dagtid/helg, hel dag​ ​3000 kr​
​Kvällstid ​2000 kr
Victoria Benedictsson 1 och 2 ​700 kr/1 h följande timmar 350 kr/h
Victoria Benedictsson 1 ​350 kr/1 h följande timmar 200 kr/h
Victoria Benedictsson 2 350 kr/1 h följande timmar 200 kr/h
Christian Kruse ​​700 kr/1 h följande timmar 350 kr/h