Byföreningar

Inom Hörby kommun finns många och aktiva byföreningar med bred lokal förankring.

På  Hörby kommun är projektansvarig Irene Nyqvist byföreningarnas kontaktperson.

Välkommen att kontakta henne!


Kontaktperson i Herröds Bygdeförening:

Martin Eriksson, tel 0709-505 197 

 

 

Projektansvarig
Irene Nyqvist
0415-37 82 04
0733-31 82 04
E-post E-post