Hörby kommun i siffror  

Här får du reda på hur många som bor i Hörby kommun, och hur gamla de är.

Befolkningsstatistik

Den 30 juni 2017 var vi 15 378 invånare i Hörby kommun. En ökning sedan årsskiftet med 935personer.

På Statistiska Centralbyråns hemsida finns mycket intressanta uppgifter.

Befolkningsutvecklingen är en avgörande komponent i den kommunala planeringen. En prognos är framtagen som sträcker sig till 2030 i två tänkta scenarier. 


Befolkningen i Hörby har stadigt ökat de senaste åren. Här finns ett diagram över vår befolkningsutveckling 2000 - juni 2017. Här finns också uppgift om vilket födelse under/överskott och in- och utflyttningar som skett första halvåret 2017.

Staplar befolkning.pdfStaplar befolkning.pdf

Befolkning forandring.pdfBefolkning forandring

Åldersstruktur

Här ser du den åldersfördelning vi har i Hörby i dec juni 2017. 

 


Är det någon mer statistik Du skulle vilja ha tillgång till här?

Kontakta Irene Nyqvist som gärna tar emot ditt önskemål.

 
Projektansvarig
Irene Nyqvist
0415-37 82 04
0733-318204
E-post E-post