Vänortssamarbeten 

Internationella samarbeten är vanligt bland svenska kommuner. Utbyte kan ske i väldigt olika form och omfattning. I Hörby kommun har vi samarbete med framförallt tre orter på världskartan.

En ambition är att samarbetena ska ske så brett som möjligt och engagera politiker, personal i kommunen, ungdomar, företagare, kommuninnevånare m fl.

Sedan 1992 har Hörby vänortssamarbete med Pyrzyce kommun i norra Polen. Just nu sker samarbetet genom att ungdomar i Ungdomsstyrelsen i respektive kommun har en gemensam Facebookgrupp.

I denna grupp handlar kontakterna om allt från musiksmak, till fritidsintresse och skolarbete.

Med stöd av Sida startades ett samarbete 2009 med Karasburg kommun i Namibia. Utbyten har skett med kommunledning och enligt modell från Karasburg har vi startat en Ungdomsstyrelse i Hörby.

Projektet har nu påbörjat en andra 3-årsperiod vilken har sin tyngdpunkt på samarbete mellan våra Ungdomsstyrelser.

Ytterligare ett samarbete, med Peja kommun i Kosovo är i en förstudiefas. Kontakter genom invånare med koppling till Kosovo är grunden för detta samarbete. Ett förarbete är nu aktuellt för att undersöka ett vidare samarbete.

 

Projektansvarig
Irene Nyqvist
0415-37 82 04
0733-31 82 04
E-post E-post