Kommunala bolag  

Hörby kommun är helt eller delvis ägare i följande bolag:
 

Hörbybostäder AB ägarandel 100%

Hörby Kommuns Industrifastighets AB, HIFAB, ägarandel 99,8%

Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, ägarandel 25%

Kraftringen ägarandel 3%

 
 
VD Industrifastighetsbolaget
Lars Lagö
0415-37 81 40

E-post E-post
VD Hörbybostäder
Lars Lagö
0415-37 81 40

E-post E-post