Att arbeta som deltidsbrandman

Att arbeta som deltidsbrandman och bli en vardagshjälte innebär en mängd fördelar och samtidigt ett engagemang i samhället.

Krav

En deltidsbrandman har en annan ordinarie arbetsgivare, det vill säga man är bara brandman när det är larm. Det innebär att man har tillåtelse från sin ordinarie arbetsgivare att åka iväg på larm när man har beredskap. Många arbetsgivare ser det som positivt att man har en brandman i den egna organisationen.

I Sverige finns det cirka 18 000 brandmän varav 11 000 är deltidsanställda, deras uppgift är att rädda liv, egendom och miljö.

För att arbeta som deltidsbrandman krävs att man har god hälsa och kondition och klarar en test på en ergometercykel eller ett rullband vid en belastning av 200-250 watt i sex minuter beroende på ålder samt bo och arbeta inom ett begränsat område från brandstationen.

Man ska infinna sig på brandstationen och vara färdig för att åka i väg på larm inom 5 min. Vidare ska man kunna simma, inte lida av svindel eller klaustrofobi.

Utbildning

När man har fått anställning som deltidsbrandman genomgår man en preparandkurs under två veckor, den genomförs av Räddningstjänsten.

I preparandkursen går man igenom hur man arbetar som brandman på en deltidsstation, man går även igenom utrustningen och hur man använder den. Man blir sedan placerad i ett arbetslag som reserv.

Därefter går man en 10 veckor lång utbildning på Räddningsverkets skola i Revinge, där man får en fördjupad utbildning om hur man arbetar som brandman. Fem av veckorna är man på skolan, resterande veckor studerar man på distans.

 Efter genomförd räddningsinsatsutbildning ingår man i ett arbetslag på sin Räddningstjänst. Som deltidsbrandman har man möjlighet att vidareutvecklas sig i olika områden.

Beredskap och larm

När man ingår i ett arbetslag så har man beredskap sju dagar per fyra veckor eller var fjärde vecka, det innebär att man måste vara beredd att åka ut på larm dygnet runt de dagar man har beredskap.

Vår deltidsstation har cirka 200 larm per år det innebär att man kommer att åka på larm ca 2-3 gånger i veckan.

Man övar vanligtvis två gånger i månaden för att man ska kunna upprätthålla och utöka sina kunskaper.

Man får självklart en ersättning för att upprätthålla beredskapen i kommunen och för tiden som man är ute på larm, den ligger någonstans mellan 3000-5000 kr/månad beroende på hur många timmar man är ute på larm.

Fördelar

Att arbeta som deltidsbrandman innebär en mängd fördelar, man får en gedigen utbildning i räddningstjänst där även sjukvård ingår, man bereds möjlighet att ta körkortbehörighet C mm.

Man ingår i ett sammansvetsat arbetslag tillsammans med andra deltidsbrandmän och deltidsförmän, vilket innebär kamratskap och en mängd roliga och intressanta aktiviteter.

Man får möjlighet till fysiskträning med träningstips och kostråd m.m.

Kontakta oss
Räddningstjänsten

Gert Ehlke
Telefon 0415-37 80 66