Viktigt meddelande 

Signalen "Viktigt Meddelande till allmänheten" VMA

Signalen VMA betyder:

  • Gå inomhus
  • Stäng dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på lokalradion.

Signalen viktigt meddelande:

Signalen viktigt meddelande 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.


___ 14 ___ 14 ___
 7           7           7
 

Vid allvarlig händelse t.ex. utsläpp av giftiga gaser, brännbara vätskor eller spridning av giftiga gaser från bränder där allmänheten behöver varnas och informeras.

Signalen "Viktig meddelande" ges över systemet för utomhusvarning.

Signalen består av 7 sek långa ljudstötar med 14 sek mellanrum.

Signalen avges under minst två minuter.

Faran över:

Signalen faran över: 30-40 sekunder lång signal.

 
______________________

30 - 40 sekunder

 

Varningssystemet testas fyra gånger per år.

Viktigt meddelandesignalen följd av signalen faran över provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00

Varningsmeddelande innehåller akut information och används vid omedelbar fara för liv, eller då risken för omedelbar fara är överhängande.

Informationsmeddelande sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö