Kommunala bolag

Hörby kommun är helt eller delvis ägare i följande bolag:

Hörbybostäder AB, ägarandel 100 %
Hörby Kommuns Industrifastighets AB, ägarandel 99,8 %
Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, ägarandel 25 %
Lunds Energikoncernen, ägardel 3 % 

 

 Kommunala bolag

 
  
  
  
  
Det finns inga objekt att visa i den här vyn av dokumentbiblioteket Kommunala bolag.

 

 Bolagsordning Hörbybostäder AB.pdfBolagsordning Hörbybostäder AB.pdf

 Bolagsordning Hörby kommuns Industrifastighets AB.pdfBolagsordning Hörby kommuns Industrifastighets AB.pdf

 Ägardirektiv kommunala bolag.pdfÄgardirektiv kommunala bolag.pdf