Reglementen och arbetsordningar

Här finns kommunens reglementen och arbetsordningar​.

Ett reglemente är en form av reglering av förhållningar inom en verksamhet, en samling föreskrifter och bestämmelser.

En arbertsordning är en föreskrift om en myndighets organisation och arbetsformer, t ex. vilka befattningshavare som ska vara beslutande i olika ärenden samt en delegationsordning.

 

 

 Reglementen och arbetsordningar

 
  
  
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf
  
Arkivreglemente.pdf
  
Attestreglemente .pdf
  
Delegationsordning för byggnadsnämnden.pdf
  
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
  
Delegationsordning för miljönämnden.pdf
  
Delegationsordning för tekniska nämnden.pdf
  
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
  
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf
  
Reglemente för ersättning till förtroendevalda.pdf
  
Reglemente för handikapprådet.pdf
  
Reglemente för Hörby kommuns revisorer.pdf
  
Reglemente för Hörby ungdomsstyrelse.pdf
  
Reglemente för intern kontroll.pdf
  
Reglemente för IT-nämnd Skåne Nordost.pdf
  
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
  
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf
  
Reglemente för kultur-och fritidsnämnden.pdf
  
Reglemente för miljönämnden.pdf
  
Reglemente för partistöd.pdf
  
Reglemente för penninghanteringen i Hörby kommun.pdf
  
Reglemente för pensionärsrådet .pdf
  
Reglemente för socialnämnden.pdf
  
Reglemente för tekniska nämnden.pdf
  
Reglemente för trygghetsrådet.pdf
  
Reglemente för VA GIS nämnden Höör Hörby.pdf
  
Reglemente valnämnden.pdf