Reglementen och arbetsordningar

Här finns kommunens reglementen och arbetsordningar​.

Ett reglemente är en form av reglering av förhållningar inom en verksamhet, en samling föreskrifter och bestämmelser.

En arbertsordning är en föreskrift om en myndighets organisation och arbetsformer, t ex. vilka befattningshavare som ska vara beslutande i olika ärenden samt en delegationsordning.

 

 

 Reglementen och arbetsordningar

 
  
  
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf
  
Arkivreglemente.pdf
  
Attestreglemente .pdf
  
Delegationsordning för byggnadsnämnden.pdf
  
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf
  
Delegationsordning för miljönämnden.pdf
  
Delegationsordning för tekniska nämnden.pdf
  
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden.pdf
  
Reglemente för byggnadsnämnden.pdf
  
Reglemente för ersättning till förtroendevalda.pdf
  
Reglemente för handikapprådet.pdf
  
Reglemente för Hörby kommuns revisorer.pdf
  
Reglemente för Hörby ungdomsstyrelse.pdf
  
Reglemente för intern kontroll.pdf
  
Reglemente för IT-nämnd Skåne Nordost.pdf
  
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf
  
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf
  
Reglemente för kultur-och fritidsnämnden.pdf
  
Reglemente för miljönämnden.pdf
  
Reglemente för partistöd.pdf
  
Reglemente för penninghanteringen i Hörby kommun.pdf
  
Reglemente för pensionärsrådet .pdf
  
Reglemente för socialnämnden.pdf
  
Reglemente för tekniska nämnden.pdf
  
Reglemente för trygghetsrådet.pdf
  
Reglemente för VA GIS nämnden Höör Hörby.pdf
  
Reglemente valnämnden.pdf
  
Styrdokument för kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2018-2022.pdf