Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan kallas kommunens "regering" där kommunfullmäktige är motsvarande "riksdag".

Ledamöterna i kommunstyrelsen representerar samtliga partier i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens möte leds av ordföranden, i Hörby kommunalrådet.

I kommunstyrelsens reglemente framgår vilka ansvarsområden som ingår.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat: 

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • energiplaneringen samt främja energihushållningen
 • trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utveckling av informationssystem, ADB och kommunikation samt
 • utveckling av brukarinflytande.

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa

 • miljövårds- och naturvårdspolitik och verka för en god miljö i kommunen
 • socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
 • den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård
 • skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
 • fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen

 

Kommunalråd
Susanne Meijer
0415-37 82 01

E-post E-post
Kommunsekreterare
Bianca Mogren
0415-37 82 00

E-post E-post