Överklaga kommunala beslut 

Om du är missnöjd med ett beslutet som fattats av kommunen kan du i vissa fall överklaga, om du är direkt berörd. Om ett beslut överklagas görs antingen en ren prövning om det bryter mot någon lag. I vissa fall kan ett beslut prövas enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär). Då görs även en bedömning av om beslutet är lämpligt.

Så går en laglighetsprövning till:

Hur överklagas beslutet?
Skriftligt
 
Vem får klaga?
Kommunmedborgare

Skickas till

Länsrätten                                    

Inom vilken tid?
Tre veckor från att anslag om justerat protokoll satts upp

Prövningen omfattar
Beslutets laglighet

Prövningens effekt
Beslutet kan kvarstå eller upphävas
 

Så går ett förvaltningsbesvär till: 

Hur överklagas beslutet?

Skriftligt

 
Vem får klaga?

Den beslutet angår om det gått personen emot

 
Skickas till

Adresseras till överprövande instans (vanligen länsstyrelsen eller länsrätten)  men lämnas till kommunen

 
Inom vilken tid?

Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet

 
Prövningen omfattar

Beslutets laglighet och lämplighet

Prövningens effekt

Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävaskommunsekreterare på Hörby kommun om du har frågor om att överklaga kommunala beslut

Välkommen att kontakta kommunstyrelsens kansli 0415-37 80 00 om du har frågor om att överklaga kommunala beslut