För våra förtroendevalda

Här hittar du som är förtroendevald politiker i Hörby kommun information om politikertjänsten. Samtliga nämnder är nu igång och använder sig av politikertjänsten som är en del av Hörby24.

Vi jobbar ständigt med att förbättra tjänsten och är lyhörda för önskemål och synpunkter. Exempel på en funktion som är inbygd i tjänsten är att kommunen kan lägga upp dokument som ni som förtroendevalda behöver ha tillgång till i ert politiska uppdrag. Dokumenten kan vara tillgängliga för alla förtroendevalda i kommunen eller endast för en specifik nämnd.

När du som förtroendevald behöver support kring tjänsten vänder du dig till förvaltningens IT-samordnare eller nämndsekreterare. Se kontakuppgifter i högermenyn.

Kontaktpersoner
Politikertjänsten

Välkommen att kontakta respektive nämnds sekreterare eller IT-samordnare för support
 
Barn- & utbildningsnämnden
Bo Jönsson 
Tlf 0415-37 82 39
Tlf 0415-37 84 58
 
Byggnadsnämnden
Tlf: 0415-37 83 18
Tlf: 0415-37 85 35
 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
Tlf 0415-37 82 00
Tlf 0415-37 82 04
 
Kultur- & fritidsnämnden
Tlf 0415-37 82 39
Tlf 0415-37 84 58
 
Miljönämnden
Tlf: 0415-37 83 10
Tlf: 0415-37 85 35
 
Socialnämnden
Tlf 0415-37 82 50
 
Tekniska nämnden
Tlf: 0415-37 82 26
Tlf: 0415-37 85 35
 
Samordningsansvarig

Hörby24
Självservice & e-tjänster

E-tjänster med inloggning

E-tjänster utan inloggning.
Plats för länk till tjänst som ej kräver inloggning

Blanketter på horby.se