Sammanträdestider 2018

Det är endast kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Sammanträdena börjar kl. 18.00.

29 januari                

26 februari              

26 mars                 

23 april                  

28 maj                                  

18 juni                   

27 augusti               

24 september          

29 oktober              

26 november           

17 december               

Kommunstyrelsen 

Sammanträdena börjar kl. 14.00

15 januari               

12 februari

12 mars                                   

9 april                   

14 maj                    

4 juni                 

13 augusti               

10 september          

15 oktober              

12 november                       

3 december            

KS  Arbetsutskott

Sammanträdena börjar kl. 08.30

17, 31 januari               

14, 28 februari             

14, 28 mars                  

11, 25 april              

9, 23  maj                     

13 juni                    

15, 29 augusti            

19 september        

3, 17, 31 oktober              

7, 21  november 

19 december        

Socialnämnden

Sammanträdena börjar kl. 17.00

25 januari               

22 februari              

22  mars                   

26 april                    

31 maj                    

21 juni                                         

30 augusti

27 september                                     

25 oktober              

29 november           

13 december           

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdena börjar kl. 08.00

11 januari                 

8 februari                

8 mars                     

12 april                      

17 maj                                           

7  juni                      

16 augusti                 

13 september            

11 oktober                

15 november             

6 december            

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdena börjar kl. 17.00

30 januari                

27 februari              

27 mars                  

24 april                                   

29 maj                   

19  juni                    

28 augusti               

25 september          

30 oktober            

27 november           

18 december        

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdena börjar kl. 13.00

9 januari                   

13 februari                

13 mars                       

10 april                        

15 maj                          

14 augusti                   

11 september              

16 oktober                   

13 november               

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdena börjar kl. 17.00

13 februari

13 mars                      

10 april                        

15  maj                         

12 juni                                    

18 september           

9 oktober                  

13 november            

11 december               

Tekniska nämnden 

Sammanträdena börjar kl. 09.00

25-26 januari

21 februari

28 mars                                     

26 april        

24 maj            

20 juni                      

20 september                          

18 oktober  

15 november            

13 december          

Byggnadsnämnden

Sammanträdena börjar kl. 13.00

24 januari

22 februari, heldag

28 mars                                     

26 april        

24 maj            

20 juni                       

23 augusti

20 september                          

18 oktober  

15 november            

13 december       

Miljönämnden

Sammanträdena börjar kl. 15.00

23 januari

28 februari, heldag               

12 april                         

17 maj                    

13 juni

22 augusti                     

26 september, heldag               

14 november

12 december