Sammanträdestider 2017

Det är endast kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige
Sammanträdena börjar kl. 18.00.

 

30 januari                 

27 februari               

27 mars                  

25 april                   

29 maj                                   

26 juni                    

28 augusti                

25 september          

30 oktober               

27 november            

18 december                

        

Kommunstyrelsen 
Sammanträdena börjar kl. 14.00

 

16 januari               

13 februari

13 mars                                    

10 april                    

15 maj                     

7 juni                  

14 augusti                

11 september          

16 oktober               

13 november                        

4 december            

 

KS  Arbetsutskott
Sammanträdena börjar kl. 08.30 

 

24-25 januari               

14-15 februari             

21-22 mars                   

2-3 maj               

23-24 maj                     

13-14 juni                     

22-23 augusti            

19-20 september        

24-25  oktober               

21-22 november 

                

Socialnämnden

Sammanträdena börjar kl. 17.00 

 

26 januari                

23 februari               

30 mars                   

27 april                     

23 maj    OBS! tisdag                     

29 juni                                          

31 augusti

28 september                                      

26 oktober               

23 november            

14 december            

 

Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdena börjar kl. 08.00
 

12 januari                 

9 februari                 

16 mars                     

13 april                       

11 maj                                            

15 juni                       

17 augusti                  

14 september             

12 oktober                 

16 november              

7 december             

 

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdena börjar kl. 17.00

31 januari                 

28 februari               

28 mars                   

25 april                                    

30 maj    OBS! heldag                    

20 juni                     

29 augusti                

26 september           

24 oktober    OBS! heldag             

28 november            

19 december         

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdena börjar kl. 13.00

17 januari                   

14 februari                 

14 mars                       

11 april                         

16 maj                          

15 augusti                   

12 september              

10 oktober                    

14 november                

 

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdena börjar kl. 17.00

 

14 februari

14 mars                      

11 april                         

9 maj    OBS! heldag                         

13 juni                                     

12 september           

10 oktober                   

14 november            

12 december               

 

Tekniska nämnden 

Sammanträdena börjar kl. 09.00 

26-27 januari

23 februari

30 mars                                      

27 april         

22 maj    OBS! måndag            

21 juni    OBS! onsdag                      

21 september                          

19 oktober   

16 november            

14 december           

 

Byggnadsnämnden

Sammanträdena börjar kl. 13.00

25 januari
 
22 februari
 
30 mars                                      
 
27 april         
 
22 maj    OBS! måndag            
 
21 juni    OBS! onsdag                       
 
24 augusti
 
21 september                          
 
19 oktober   
 
16 november            
 
14 december

        

Miljönämnden

Sammanträdena börjar kl. 08.15

24 januari

28 februari    OBS! heldag               

11 april                         

16 maj                    

13 juni

22 augusti                     

26 september    OBS! heldag               

14 november

12 december