Utbildning
barn- och utbildningsnämnden

Vi ska skapa bättre förutsättningar för att alla barn och ungdomar skall ha en bra uppväxt och de ska vara väl förberedda för ett vuxenliv. Det skall även finnas möjlighet att ändra inriktning i livet och då behövs ett livslångt lärande. Detta ska ske genom:

  • Ha mindre barngrupper i förskolan
  • Alla barn och ungdomar ska bli sedda
  • Skapa en bra och trygg arbetsmiljö för barn och lärare
  • Bättre vårda och underhålla lokalerna för skola/förskola och fritidsverksamheten.
  • Skapa förutsättningar för att alla barn ska uppnå kunskapsmålen i skolan.
  • Ett brett utbud av vuxenutbildning för livslångt lärande.
  • Ge valfrihet för barnfamiljer t ex genom vårdnadsbidrag.
  • Arbeta för en avgiftsfri kulturskola.