Vård och omsorg
socialnämnden

Det ska vara tryggt att leva och bo i kommunen. För de som är beroende av vård eller äldreomsorg skall det upplevas som en självklarhet att få ett rimligt omhändertagande både vad gäller hälsa och boende. Detta görs genom att:

  • Arbeta fram en god trygghet i kommunen i samverkan med andra aktörer.
  • Utveckla särskilda boenden, demensboenden och trygghetsboenden.
  • Utveckla policy för boende på äldre dagar.
  • Göra en handlingsplan för tryggt och meningsfyllt åldrande.
  • Etablera alternativa boenden för dem med funktionshinder/handikapp
  • Göra en utvecklingsplan för verksamheten för funktionshindrade (psykiskt/fysiskt/socialt).
  • Utveckla det förebyggande stödet i livets alla skeenden.