Byggande och utveckling
byggnadsnämnden

Vi skall arbeta på ett obyråkratiskt sätt och vara ett stöd för de kommuninvånare eller företag som har för avsikt att nyproducera eller förändra. Detta sker genom att:

  • Förenkla bygglovshanteringen där det är möjligt.
  • Ge en bra rådgivning.
  • Alltid lämna ett snabbt besked på ansökningar.