Vår miljö
miljönämnden

Det ska vara självklart att vi i alla lägen skall arbeta för en förbättrad miljö. Detta sker genom att:

  • Ha ett hållbarhetstänk, en ökad miljömedvetenhet och ha en låg klimatbelastning i kommunens verksamhet.
  • Ta fram en policy för egna transporter, möjliga samtransporter/lägre miljöpåverkan.
  • Ha en hög andel närproducerad mat i kostverksamheter.
  • Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen.
  • Fortsatt ha en bra kontroll av risker och miljöpåverkan inom kommunen.