Kallelser och protokoll

Här hittar du dokument från våra nämnder

Arbetsmarknadsrådet

Barn- & utbildningsnämnden

Barn- & utbildningsnämndens AU

Byggnadsnämnden

Kommunens revision

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens AU

Kultur- & fritidsnämnden

Miljönämnden

Pensionärsrådet

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden

Trygghetsrådet

Ungdomsstyrelsen

VA-Gis-nämnden

VA-GIS-nämnden Hörby/Höör

Valnämnden

[Läs]
Protokollarkiv
Kontakta oss
Nämndernas sekreterare

Välkommen att kontakta respektive nämnds sekreterare
 
Barn- & utbildningsnämnden
Bo Jönsson Telefon 0415-37 82 39
 
Byggnadsnämnden
Telefon 0415-37 83 18
 
Kommunstyrelsen &
Kommunfullmäktige
Bianca Mogren Tel 0415-37 82 00
 
Kultur- & fritidsnämnden
Bo Jönsson Telefon 0415-37 82 39
 
Miljönämnden
Telefon 0415-37 83 18
 
Socialnämnden
Elin Thörneby Telefon 0415-37 81 10
 
Tekniska nämnden
Telefon 0415-37 82 26
 
Ungdomsstyrelsen
Irene Nyqvist Telefon 0415-37 82 04
 
Valnämnden
Irene Nyqvist Telefon 0415-37 82 04