gp-och-gb.jpg
Boken kommer

Boken kommer är en service till dig som bor i Hörby kommun. Servicen ges till personer som är handikappade, synskadade eller så sjuka att de inte kan ta sig till biblioteket.

Om du har rätt till denna service kommer vi regelbundet hem till dig med böcker eller talböcker. Det är kostnadsfritt för dig. Kontakta biblioteket om du är intresserad av Boken kommer.

Gunilla Björklund
Bibliotekschef
0415-37 83 24

E-post E-post
Gunnar Pehrsson
Bokbusschaufför
0415-37 84 59
0733-31 84 59
E-post E-post