Databaser

Här hittar du de databaser som biblioteket abonnerar på.

Databaser sökbara hemifrån, inloggning med lånekorts nummer

En databas om stipendier och bidrag som kan sökas från svenska och internationella fonder och stiftelser. 


Databaser sökbara från bibliotekets datorer
 

Arkiv digital
En släktforskningsdatabas som ersätter Genline. ArkivDigital har cirka 52 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. Observera att det endast går att få tillgång till Genline via dator nummer 4 på första våningen i biblioteket. Ibland känner man att man behöver sitta mer än en timme för släktforskning. Ta då kontakt med personalen som hjälper dig boka en längre tid.

Folke Bernadottesamlingarna
Folke Bernadotteakademin har sedan 2006 bedrivit ett projekt som digitaliserar dokumentationen från Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser. I databasen finns dokumentationen från alla svenska fredsinsatser med början i Mellanöstern 1956. Den innehåller bland annat rapporter, krigsdagböcker, lägesorienteringar, order, fotografier, bataljonstidskrifter, skrivelser och dagböcker.

Nationalencyklopedin (NE)
Ett uppslagsverk. Nationalencyklopedin på webben innehåller i stort sett detsamma som den tryckta versionen. Fördelen med NE på webben är att informationen kan uppdateras kontinuerligt och att den är granskad.


Databaser som inte är öppna för allmänheten, men som bibliotekspersonalen kan hjälpa dig att söka i

Alex
Ett författarlexikon. Innehåller presentationer av skönlitterära författare. Det är möjligt att söka på länder.