Utlåning

Låna hos oss

Här kan du läsa om vad som gäller när du lånar på Hörby bibliotek.

Mediejukeboxen

Välkommen att använda vår Mediejukebox!

Från vår Mediejukebox kan du ladda ned ljudböcker, pc-spel för barn och språkkurser. Du kan ladda ner till ett USB-minne, mp3-spelare, iPod och vissa mobiltelefoner. Lånetiden är fyra veckor.

Läs mer på Mediejukeboxen och se vilka titlar du hittar i Hörby biblioteks Mediejukebox.

Nedladdningstips:

Nästan alla USB-minnen fungerar, men de kan vara olika snabba.

De flesta mp3-spelare fungerar också.

Att ladda ner på iPod kräver att den kan agera som en extern enhet samt att man manuellt, via datorn, lägger till filen via iTunes för att göra den spelbar.

Vill du ladda ner i mobiltelefonen fungerar det troligen bäst att ta ut minneskortet och ladda det via en kortläsare, som finns i lånedisken. Dock fungerar inte alla sorters mobiltelefoner i jukeboxen. Prova dig fram!

Externa hårddiskar fungerar ofta inte, men prova om du vill!
 

PIN-kod

För att kunna låna i utlåningsmaskinerna och för att använda bibliotekets internet-datorer behöver du en PIN-kod till ditt lånekort. Med hjälp av ditt lånekort/personnummer och din PIN-kod kan du själv förlänga dina lån via internet.

Du kan se vad du har lånat och reservera böcker som om är utlånade. Bibliotekets personal hjälper dig att lägga till en PIN-kod.


Lånetid

Böcker: 1 månad (normallån) eller 2 veckor (reservationslånetid)

Tidskrifter, spel, musik: 2 veckor

Film: 1 vecka

Du kan låna om material som inte beställs av någon annan. Omlån kan göras max 3 gånger.

 

Förseningsavgifter

Bok, tidskrift, musik: 2 kr/dag

Film, spel: 10 kr/dag

Fjärrlån: 5 kr/dag

Efter andra påminnelsen debiteras böckerna på räkning. Uppgår skulden till mer än 200 kr spärras låntagaren för vidare lån tills skulden är reglerad.

 
Reservationsavgifter


Om en bok är utlånad kan du reservera boken gratis.
Även fjärrlån är gratis, men ej avhämtat fjärrlån debiteras med 25 kr/bok.


Förlorade eller skadade medier

Schablonpris:

Vuxenbok: 250 kr

Barnbok: 150 kr

Film: 600 kr/film

CD: 175 kr

CD-bok: 250 kr

Pocket: 50 kr

Tidskrift: 50 kr

Fjärrlån: Priset sätts av långivande bibliotek

Medier som har ett högre pris än schablonpriset ersätts med återskaffningsvärdet. För dyrbarare böcker sätts pris enligt det antikvariska värdet.


Återlämning av böcker lånade på annat kommunbibliotek i Skåne

Du kan lämna tillbaka medier som du har lånat på ett annat kommunbibliotek i Skåne på Hörby bibliotek. Vi skickar sedan boken till ägande bibliotek.