Regler och praktisk info till knallar inför marknaden

Tider

2018 års marknad börjar onsdag 4 juli 12.00 med förmarknad och håller på till 22.00.

Torsdag 5 juli - marknadsdagen - gäller följande öppettider 09.00 - 18.00.

Om du har tilldelats en plats på Hörby Marknad ska du inta platsen senast onsdag 4 juli 10.00. Dock finns platsen tillgänglig för uppackning från och med 07.00. Om platsen är tom kl. 10.00 kommer vi att sälja den som en restplats och din betalning anses vara förbrukad.

OBS! Meddela senast dagen innan om du inte kan inta din plats vid rätt tid.

Nedpackning är inte tillåten före 18.00 torsdag 5 juli. Den som packar tidigare kommer inte att få en marknadsplats kommande år.

Marknadskontoret är bemannat följande tider

  • Tisdag 3 juli 13.00-22.00
  • Onsdag 4 juli 07.00-12.00 & 14.00-16.00
  • Torsdag 5 juli 08.00-11.00

Övrig tid nås marknadskontoret på mail: horby.marknad@horby.se eller på telefon 0415-378141.

Marknadstelefonens öppettider är tisdag & torsdag 10.00-12.00.

Försäljning

Enligt svensk lag förbjudna leksaker, kastvapen, jaktknivar, smällare, soft air guns och liknande får inte saluföras på eller i anslutning till marknaden. Som marknadsknalle har du med eget av skatteverket godkänt kassaregister/betalsystem. Samtliga marknadsplatser med försäljning ska vara försedda med skylt, på vilken information enligt senaste lagstiftningen ska finnas. Skylten ska placeras synligt och kontroll kommer att ske under marknaden. Räddningstjänsten kräver att samtliga som använder brandfarlig gas, exempelvis gasol, ska anmäla detta till Hörby kommuns räddningstjänst.

Övernattning

Du som övernattar i husvagn är hänvisad till Ringsjöstrands Camping eller till Söderängen i Hörby.

OBS! Avstånden mellan husvagnarna skall vara minst fyra meter. Övernattning på annan plats i eller runt marknadsområdet är inte tillåten. Toalett tillhandahålls i anslutning till området på Söderängen för alla som utnyttjar campingplats. På samtliga platser finns el att tillgå som tillval.

Livsmedelsförsäljning

Verksamheter som säljer, serverar, delar ut eller på annat sätt hanterar livsmedel skall inneha erforderliga tillstånd verksamhet kräver. Om du har en registrering för en befintlig verksamhet (till exempel restaurang, café eller butik) så gäller den registreringen endast den verksamheten. Tillstånd på marknader, festivaler eller mässor är endast godkända om det uttryckligen står i registreringen. Om tillstånd saknas och din verksamhet behöver ansöka eller kompletta anmälan måste denna komma in till Miljönämnden senast två veckor före det aktuella försäljningstillfället.

Beslut om registrering ska kunna visas upp för Bygg & Miljös personal under marknaden. Det är därför väldigt viktigt att du tar med dig beslutet dit. Om verksamheten startar utan att begärda handlingar har kommit in till miljönämnden kan det leda till att sanktioner vidtas.

Varje verksamhet skall ha följande på plats:

  • beslut om registrering
  • egenkontrollprogram och en person som är ansvarig för verksamheten

Separata wc för knallar som hanterar livsmedel finns uppmärkta i anslutning till marknadskontoret i Ernst Ahlgrensparken samt på Nya Torg. I anslutning till marknadskontoret finns även separat dusch med toalett till knallar som hanterar livsmedel.

Tillgång till rinnande vatten och dricksvatten finns i anslutning till Nya torg samt marknadskontoret.

Avfall

Containrar för avfall samt uppsamling av spillvatten finns i anslutning till Nya torg nära livsmedelsverksamheterna. Uppsamling av spillvatten finns även i anslutning till marknadskontoret.

Platser

Bokade och betalade platser får inte överlåtas i andra hand. Marknadsplatsen är personlig och kan endast överlåtas av registrerad person. Inom marknadsområdet finns det personal som hänvisar platser och hjälper till i allmänhet.

För dig som bokat/betalat plats med elanslutning är endast anslutningskablar av så kallad tung gummi, avsedda för utomhusbruk, godkända. Vägguttag ska vara av utomhustyp med jorddon.  Elkablar får inte angränsa vägar, information om angivet elskåp kommer i fakturan. Faktura ska kunna uppvisas för betald el till elleverantören. Halogenlampor får inte användas. 

Övrigt

Toalett finns i parken vid marknadskontoret, på Bollhusgatan samt på Nya Torg.

Mer info finns på www.horbymarknad.se

Karta över marknadsområde finns att tillgå inne på chartbooker.se.

Varmt välkommen till Hörby marknad!

Kontakt
Marknadsansvarig

Emma Sander
0415-37 81 41 (tisdag & torsdag 10.00-12.00)
horby.marknad@horby.se

Marknadshandläggare

Erika Wetterholtz
0415-37 81 41 (tisdag & torsdag 10.00-12.00)
horby.marknad@horby.se