Regler och praktisk information för knallar

Tider

  • 2017 års marknad börjar onsdag 5 juli 12.00 med förmarknad och håller på till 22.00 (platsen är tillgänglig för uppackning från och med 07.00).

  • Torsdag 6 juli - marknadsdagen - gäller öppethållande 09.00 - 18.00.

  • Om du har tilldelats en plats på Hörby Marknad ska du inta platsen senast onsdag 5 juli 10.00. Om platsen är tom kl 10.00 kommer vi att sälja den som en restplats och din betalning anses vara förverkad.

Marknadskontoret är bemannat följande tider:

Tisdag 5 juli 13.00-22.00

Onsdag 6 juli 07.00-12.00 & 14.00-16.00

Torsdag 7 juli 08.00-11.00.

Övriga tider nås marknadskontoret via telefon 0415-378249 eller 0415-378451

 

OBS! Meddela senast dagen innan om du inte kan inta din plats vid rätt tid.

Nedpackning är inte tillåten före 18.00 torsdag 6 juli. Den som packar tidigare kommer inte att få en marknadsplats kommande år.

Försäljning

I svensk lag förbjudna leksaker, kastvapen, jaktknivar och liknande samt smällare och soft air guns får inte saluföras på eller i anslutning till marknaden. Samtliga försäljningsplatser ska vara försedda med skylt, på vilken information enligt senaste lagstiftningen ska finnas. Skylten ska placeras synligt och kontroll kommer att ske under marknaden. Räddningstjänsten kräver att samtliga som använder brandfarlig gas, exempelvis gasol, ska anmäla detta till Hörby kommuns räddningstjänst.

Övernattning

Du som övernattar i husvagn är hänvisad till Ringsjöstrands Camping och till Söderängen. OBS! Avstånden mellan vagnarna skall vara minst fyra meter. Övernattning på annan plats är inte tillåten. Toalett finns i parken vid marknadskontoret, på Bollhusgatan samt på Nya Torg.

Livsmedelsförsäljning

Verksamheter som säljer, serverar, delar ut eller på annat sätt hanterar livsmedel ska registrera sin verksamhet. Om du har en registrering för en befintlig verksamhet (till exempel restaurang, café eller butik) så gäller den registreringen bara på marknader, festivaler eller mässor om det uttryckligen står i registreringen. Annars behöver du göra en ny anmälan. Din kompletta anmälan måste komma in till Miljönämnden senast två veckor före det aktuella försäljningstillfället.
 
Beslut om registrering ska kunna visas upp för Bygg & Miljös personal under marknaden. Det är därför väldigt viktigt att du tar med dig beslutet dit. Om verksamheten startar utan att begärda handlingar har kommit in till miljönämnden kan det leda till att sanktioner vidtas.
 
Alla verksamheter ska uppfylla relevanta krav för hygien, utrustning och ha rutiner för egenkontroll. Här hittar du utförligare information om livsmedelshantering i mobila verksamheter.pdfHär hittar du utförligare information om livsmedelshantering i mobila verksamheter.pdf
 
Separata wc för knallar som hanterar livsmedel finns uppmärkta i anslutning till marknadskontoret i Ernst Ahlgrensparken samt på Nya Torg.
 

Platser

Bokade och betalade platser får inte överlåtas i andra hand. Inom marknadsområdet finns det personal som hänvisar platser och hjälper till i allmänhet.

För dig som bokat/betalat plats med elanslutning gäller att endast anslutningskablar av så kallad tung gummi, avsedda för utomhusbruk, är godkända. Vägguttag ska vara av utomhustyp med jorddon. Halogenlampor får inte användas. 

Här finns en karta över marknadsområdet.Hörby_Marknad Platsöversikt.pdfHörby_Marknad Platsöversikt.pdf

Kontakt
Marknadsansvarig

Emma Sander
0415-378451

Marknadshandläggare

Erika Wetterholtz
0415-378249