Husets historia 

Klubban2[1].jpgHuset uppfördes 1885 som Frosta härads tingshus.

Det är ritat av Salomon Sörensen.
Byggmästare O. Olander byggde detta för 25 000 kr.

Innan låg tingshuset vid Gamla torg. När järnvägen kom till Hörby 1882 och försköningen av byn startade byggde man ett nytt ståtligt tingshus och la det naturligtvis strategiskt mittemot järnvägsstationen.

I nästan nittio år hölls här tingsförhandlingar. I källarplan fanns en arrestavdelning med en fast boende vaktmästare/fångvaktare.

1970 flyttade tinget till Eslöv och efter några år,
med olika förvaltningar i, blev huset istället Hörby Museum 1977.
En drivande kraft för detta var Ellen Fridolin.

Än idag finns spår efter husets tid som tingshus
med bland annat de bevarade arresterna.