museipr 180_redigerad-1.jpg
Alla är vi små samlare

Vi har flera olika samlingar, som skänkts av Hörbybor.
Dessa ställs ut under perioder.

Här finns också fasta utställningar. På entréplan har vi Victoria Benedictsson, textilier, gamla vigseltraditioner och Hörby-modellen.

I källarplanet finns forntiden med fornminneskartan, Apoteket, skolsalen, Barnkammaren, vår Alfred i arresten och tunnbinderiet.

Hela tiden skänks föremål till Museet och detta gör att utställningarna också ändras - föremål som kommer in höjer intresset för historien.