Studieförbundsbidrag

 

Följande områden är prioriterade under perioden 2015-2017.

-Verksamhet på kommunens äldreboende
 
-Verksamhet som syftar till att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden närmre egen försörjning (ex. kurser i att skriva CV, starta eget-kurser etc).
 
-Verksamhet som syftar till att främja integrationen av nya kommuninvånare med ursprung i andra länder.
 
-Verksamhet som riktar sig till funktionshindrade.

 

 

Information om hur ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag 2015 skall gå till har mailats ut till samtliga studieförbund som ansökte om bidrag 2014.

Vid frågor kontakta: jonas.strid@horby.se