Hej och välkommen till Hörby Kommuns bidragssystem!

Information
För att kunna söka bidrag hos oss behöver du logga in med användarnamn och lösenord. Välj sedan aktuellt bidrag. Om du inte har inloggningsuppgifter, välkommen att kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49

För evenemangsbidrag, Kreativ Ungdom, socialt inriktad verksamhet samt för nomineringar till stipendier och utmärkelser krävs ingen inloggning. Välkomna att söka direkt på länkarna nedan.

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och Fritidsnämndens bidragsbestämmelser

Lathund för att söka bidrag på webben

Följande bidrag kan er förening söka! (Dölj info)

Stöd och bidrag till verksamheten
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år (2018) 
25 augusti
Lokalt aktivitetsstöd - pensionärer (2018) 
25 augusti
Verksamhetsbidrag - kultur (2018) 
Siste oktober
Socialt inriktad verksamhet (2018) 
15 februari respektive 15 september
Utbildningsbidrag (2018) 
Löpande ansökan, dock senast den siste november
Sommarlovsaktiviteter (2018) 
20 april
Stöd och bidrag till anläggning
 
Ansökan senast
Ansökan
Lokal- och anläggningsbidrag (2018) 
Siste mars
Stöd och bidrag projekt och investering
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag (2018) 
Löpande ansökan, dock senast den siste november
Investeringsbidrag (2018) 
Löpande ansökan, dock senast den siste november
Stöd och bidrag till evenemang
 
Ansökan senast
Ansökan
Evenemangsbidrag (2018) 
1 juni respektive 1 september
Stöd till ungdomars egen organisering
 
Ansökan senast
Ansökan
Kreativ ungdom (2018) 
Löpande ansökan, dock senast den siste november
Stöd och bidrag till studieförbund
 
Ansökan senast
Ansökan
Riktat studieförbundsbidrag (2018) 
Siste mars
Volymbidrag (2018) 
Siste mars
Spridningsbidrag (2018) 
Siste mars
Stipendium och utmärkelser
 
Ansökan senast
Ansökan
Stipendium Årets ledare (2018) 
Siste april
Stipendium Årets idrottare (2018) 
Siste april
Stipendium Årets kulturtalang (2018) 
Siste april
Kulturstipendiet (2018) 
Siste oktober