Kreativ ungdom (Stöd till ungdomars egen organisering)

Kunduppgifter
Ansökningsuppgifter
1. Registrering >
2. Godkännande >
3. Klar
Ansökningsdatum
Projekt/verksamhetsbeskrivning
Startdatum*
Slutdatum*
*  Obligatorisk uppgift
Dokumentinformation
Ansökan kräver följande dokument: Offert/underlag, Redovisning, Budget.
Dessa skall sändas till petra.kuritzen@horby.se