Sotning och brandskyddskontroll

I Hörby kommun utförs sotning med hjälp av de entreprenörer som har kommunens uppdrag att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Hörby kommun har avtal med Hörby sotnings AB som sköter rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder med tillhörande rökkanal. 

Sota själv

Kommunen har ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) men kan godkänna att en fastighetsägare själv utför sotning på egen fastighet om det kan göras på ett ur brandskyddssynpunkt tryggt sätt.

Observera att denna möjlighet endast gäller sotningsmomentet (rengöringen). Brandskyddskontrollen ska alltid göras av kommunens entreprenör.

Mer information 

 
​​
Kontaktuppgifter
Räddningstjänsten

Telefon: 0415-37 82 29
E-post: raddningstjansten@horby.se

Sotare

Telefon: 0415-94 111
www.horbysotare.se

Telefontid
Måndag-torsdag: 07-08
Torsdag: 17-18