Djurskyddslagen

Djurskyddslagen innehåller grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Sedan år 2009 har Länsstyrelsen ansvar för djurskyddsfrågor.

Enligt lagen ska:

• djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom,

• djur ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn

samt

• stall och andra förvaringsutrymmen för djur ge djuren tillräckligt utrymme och skydd samt hållas rena.

Har du frågor som gäller djurskyddsregler eller misskötsel av djur kontakta Länsstyrelsen.

Läs mer

Länsstyrelsen, kontaktuppgifter och mer information om djurskydd (öppnas i nytt fönster)