Sällskapsdjur

Som hund- eller kattägare är det du som har ansvaret för vad ditt djur gör. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår.

Hund

Hundar kan orsaka lägenhet för kringboende genom förorening, skällande och ylande. Vissa människor är rädda för hundar och andra kan vara allergiska. Lösspringande hundar kan även orsaka trafikolyckor och driva vilt.

Katt

De största problemen med lösspringande katter är att de kan förorena sandlådor, rabatter m.m. Det kan även lukta mycket illa där en katt uträttat sina behov. Vill du inte ha katter i din trädgård ska du aldrig mata en främmande katt eftersom detta kan få den att återkomma och dra till sig fler katter.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10