Djurhållning inom område med detaljplan

För att minska risken för att olägenheter, på grund av djurhållning, inom områden med detaljplan uppkommer är det i vissa fall tillståndspliktigt att hålla djur där.

Hörby kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter [Läs] är det reglerat att viss djurhållning inom område med detaljplan kräver tillstånd.

Följande djurhållning inom område med detaljplan är tillståndspliktig;

• nötkreatur, häst, get, får eller svin

• pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

• giftorm

Hörby kommuns riktlinjer säger att som sällskapsdjur kan normalt sätt max fyra höns men ej tupp räknas. Vid klagomål på hönshållning kan bedömning även göras att ett mindre antal höns är tillståndspliktigt.

Är du osäker på om du bor i ett område med detaljplan kan du kontakta Bygg & Miljö för hjälp.

Ansökan

Tillståndsansökan ska lämnas skriftligen till miljönämnden i god tid, men minst sex veckor, innan du skaffar djuren.

När vi tagit emot ansökan skickas den ut till eventuella grannar för yttrande. Eventuellt gör vi också ett besök på plats. Därefter tas antingen ett beslut med försiktighetsmått som ska hindra att olägenheter uppkommer för människor och miljön med anledning av djurhållningen, eller ett beslut om förbud för djurhållningen.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Länsstyrelsen.

Ansökningsavgift

Avgiften för prövning av ansökan är 2 700 kronor.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10