Fastighetsägare

För dig som fastighetsägare finns regler och riktlinjer att ta hänsyn till när det gäller exempelvis eldning inom- och utomhus, värmepumpar, halkbekämpning med mera.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Kommunservice

Telefon: 0415-37 80 00