Eldning inomhus

Att elda med ved eller pellets innebär att ett förnyelsebart energislag används. Det är naturligtvis ett bra miljöval, men om eldningen sker på fel sätt finns det risker för hälsan samt att det går åt mer ved eller pellets än nödvändigt, och eldningen blir dyrare. 

När eldning sker på fel sätt och i dåliga anläggningar kan grannar störas av röken, särskilt i tättbebyggda områden. Man känner oro för hälsoeffekter av utsläppen från röken samt obehag av lukten eller nedsmutsning.

En del upplever också problem med andningen. Många av de ämnen som följer med röken ut är med stor sannolikhet cancerframkallande.

Hörby kommun har tagit fram riktlinjer som kan tillämpas vid klagomål från grannar. Riktlinjer samt tips om hur du eldar för att undvika klagomål hittar du i har tagit fram riktlinjer som kan tillämpas vid klagomål från grannar. Riktlinjer samt tips om hur du eldar för att undvika klagomål hittar du i Information om fastbränsleeldning.pdf [Läs] (pdf 876 kB).

I Hörby kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter [Läs] finns också eldning med fastbränsle reglerat.

Mer information

Energimyndigheten, information om ved- och pelletseldning

Sotning och brandskyddskontroll

Elda rätt 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10