Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för såväl snöskottning och sandning av gångbana, som för att snö och istappar från taket inte skadar någon. Om gångbana inte finns gäller ansvaret för det utrymme som behövs utanför fastigheten.

Mer information

Gångbanerenhållning, författningssamling [Läs]