Häckar och annan växtlighet

Visst är allt det gröna vi har i våra trädgårdar vackert! Men varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du som fastighetsägare ansvarar för att sköta häckar och annan växtlighet på din tomt så att den inte innebär någon trafikfara. Genom några enkla åtgärder kan du rädda liv.

Vid utfart bör dina växter inte vara högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Har du hörntomt gäller höjden 80 cm i minst 10 meter åt vardera hållet, från hörnet räknat. Detta gäller oavsett om tomten ligger vid en gata, gång- eller cykelväg.

Häckar och buskar ska växa innanför ditt eget tomtområde. Växer de utanför kan de tvinga ut fotgängare och cyklister på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Förutom att växterna inte får skymma sikten eller hindra framkomligheten, måste du se till att de inte skymmer skyltar, vägmärken eller belysningsstolpar.

Om växterna ändå sträcker sig utanför din tomtgräns ska den fria höjden vid en gång- eller cykelväg vara minst 2,2 meter. Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Tänk också på den fria höjden när du planterar nya växter. Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av växten ser ut. Då är det lättare att plantera växten på lagom avstånd från tomtgränsen.

Ritning-vaxtlighet-fastighetsagare.jpg
Kontakta oss
Kommunservice

Telefon: 0415-37 80 00