Inomhusmiljö

Då en stor del av vår tid tillbringas inomhus är inomhusmiljön viktig för hälsan och för att vi ska må bra. En bra inomhusmiljö har god ventilation, är lagom varm och fri från fukt, mögel, radon och buller.

Dåliga inomhusmiljöer visar sig ofta indirekt genom byggnadsskador eller att människor får symtom eller besvär. Många komfort- och hälsoproblem beror på fuktproblem av något slag.

Tobaksrök

Tänk på att barn som utsätts för tobaksrök har större risk att få astma/allergi. Alla som redan lider av astma, allergi eller annan överkänslighet är också extra känsliga för tobaksrök och mår många gånger mycket dåligt om de utsätts för tobaksrök från omgivningen.

Hyres- eller bostadsrättslägenhet

Är du hyresgäst och känner dig störd av något i din inomhusmiljö ska du i första hand vända dig till styrelsen i din bostadsrättsförening eller till den som äger fastigheten där du bor. Om du störs av en granne är det alltid en bra idé att prata med honom eller henne först, innan du kontaktar till exempel fastighetsägaren. Det gäller oavsett om du bor i lägenhet eller villa.

Läs mer om hur du går tillväga vid klagomål.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10