Buller

Det är sällan det är tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan till exempel vara buller från restauranger, fläktar, grannar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som tinnitus.

Vad är buller?

Buller är allt oönskat ljud, som uppfattas som störande. De flesta personer som störs av buller bor i tätorter och klagomål på dålig ljudisolering är ett välkänt problem.

Vad som uppfattas som störande kan skilja från person till person. Du som bor i lägenhet ska vända dig till din fastighetsägare eller styrelse om du störs av buller i din bostad.

Grannar som stör

I flerfamiljshus är det vanligt med ljud från röster, steg eller vattenledningar. Det får i många fall accepteras. Men om du störs av dina grannar är det alltid bra att du själv talar med dem som du tycker stör, oavsett om du bor i lägenhet eller villa.

Vänta ett tag och se om störningarna upphör. Om inte, ta upp problemet med fastighetsägaren eller styrelsen (om du bor i lägenhet) där du bor. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta Bygg & Miljö.

Om bullret kommer från en annan fastighet

I dessa fall bör du kontakta fastighetens ägare eller styrelse. Om det inte hjälper kan du kontakta Bygg & Miljö.

Mer information

Naturvårdsverkets webbplats, information om buller utomhus (öppnas i nytt fönster).

Folkhälsomyndighetens webbplats, information om buller inomhus (öppnas i nytt fönster).

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10