Fukt & mögel

Fukt i bostaden kan leda till att det bildas mögel. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färger. Angrepp från mögel kan också göra att det luktar konstigt i ditt hem och kan vara skadligt för din hälsa. Fuktskador kan bero på olika saker. Om du misstänker att du har problem med fukt i din bostad bör du därför först få hjälp med att utreda var problemet kommer från.

Hälsoeffekter

Fuktproblem i byggnader kan påverka din hälsa. Det rör sig framförallt om luftvägssymptom som luftvägsinfektion, hosta, väsande andning och astmatiska besvär. Även snuva, irritation i näsa och ögon och generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förekomma.

Personer som har allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor, får i högre grad än andra besvär av att vistas i fukt- och mögelskadade miljöer. Barn och ungdomar är också extra känsliga.

Undersökningar

Om det finns misstanke om mögel i din bostad på ytor som är svåra att nå eller i byggnadskonstruktionen och om en yttre besiktning inte ger tillräckligt underlag för att bedöma om det finns en risk för olägenhet för människors hälsa kan Hörby kommun ställa krav på undersökningar. Ibland kan också provtagning vara motiverat för att bekräfta förekomsten av fukt eller mögel. Prover kan också behövas för att se hur stor skadan är.

Undersökningar kan också behöva göras för att hitta var dålig lukt kommer ifrån och för att ta reda på orsaken till lukten. Undersökningar ska alltid utföras av en oberoende sakkunnig.

Sanering

Saneringsarbete bör ske fackmässigt av ett saneringsföretag, vilket betyder att arbetet med att få bort problemen behöver göras efter gällande riktlinjer och normer.

Fukt och mögel i bostaden

Om du bor i lägenhet och ser fläckar på väggar eller i tak, som du tror beror på fukt eller mögel, bör du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda fukt- och mögelskador. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till Bygg & Miljö på Hörby kommun som är tillsynsmyndighet.

Om du bor i egen villa bör du kontakta en fackman som kan hjälpa dig med undersökning.

Mer information

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts webbplats, information om fukt och mögelskador i hus (öppnas i nytt fönster)

Anticimex webbplats, information om hur du skyddar dig mot fukt och fuktskador (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10