Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Allt byggnadsmaterial av sten och lera innehåller radioaktiva ämnen, men vanligtvis i små mängder. Viss sorts lättbetong, så kallad blå lättbetong, kan dock ge radonhalter som ligger på väldigt höga nivåer. Radon kan också komma från hushållsvattnet eller, det allra vanligaste, från marken under huset.

Hälsorisker

Radon följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas och lungorna kan därför skadas och lungcancer uppkomma. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätts för, desto större är risken. Är du rökare innebär det också en ökad risk. Även passiva rökare, som familjemedlemmar löper en ökad risk att drabbas av lungcancer från radon.
 
Radongashalter bör överstiga 200 Bq/m3 i inomhusluft, för att minska risken att hälsan ska påverkas negativt.

Mätning

Genom att mäta radonhalten i ditt hus slipper du oroa dig i onödan för familjens hälsa. Att mäta radonhalten är dessutom både lätt och billigt. Om mätresultatet visar att det finns för höga radonhalter i inomhusluften finns olika sätt att åtgärda beroende på källan och i vilka halter radonet finns.

För att få besked om radonhalten som ett årsmedelvärde i bostaden ligger över eller under Folkhälsomyndighetens riktvärde måste en mätning utföras under minst två månader under uppvärmningsperioden (oktober-april).
 
En tendensmätning kan också utföras under en kortare period, i samband med exempelvis en försäljning. Då kan endast besked ges om radon förekommer eller inte, inget årsmedelvärde kan räknas ut.
 
En långtidsmätning är relativt enkel att utföra. När du gör en beställning får du ett mätpaket med två dosor att sätta upp. När mätperioden är slut tas dosorna ner, anteckningar görs i en blankett och skickas tillbaka till konsulten.
 
Du kan söka en konsult för radonmätning på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.  

Radon i Hörby

I Hörby har cirka 250 småhus eller flerbostadshus mätt radonhalten. De gjorda mätningarna visar att 16 procent hade för höga radonhalter. Den höga radonhalten kommer i huvudsak från byggnadskonstruktionen.

Enligt den översiktliga radonriskkartan finns endast låg- eller normalriskområden i Hörby, trots detta rekommenderas alltid mätning då mycket lokala skillnader kan förekomma. 

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10