Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är naturligtvis inomhusmiljön viktig. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och hälsan.

Lufttemperatur

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20-24 grader inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18 grader i luften och under 15 grader på golvet. När det gäller förskolor och äldreboende ska temperaturen inte gå under 20 grader. En bra inomhusmiljö ska heller inte överstiga 28 grader.

Luftfuktighet

I en bostad bör den relativa fuktigheten vara 30-60 grader vid normal lufttemperatur. Skillnader på 10-20 grader är knappt kännbara. För att minska kvalstertillväxt bör den relativa fuktigheten inte överstiga 45 grader vilket förutsätter att ventilationen är bra.

Drag

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Höga lufthastigheter och luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet, måste därför kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Drag och temperatur i bostaden

Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till Bygg & Miljö, som är tillsynsmyndighet. 

Mer information

Folkhälsomyndigheten, information om inomhustemperatur (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10