Lekplatser       

Kommunservice ansvarar för och sköter de allmänna lekplatserna i kommunen.

Lekplatsplan

Kommunservice har arbetat fram en Lekplatsplan för att ge svar på frågor om kommande upprustningar för att tillgodose säkerhetskraven enl. EN 1176 -1177 (Europanormen) samt en del framtida underhållsåtgärder av lekplatserna.